[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

数字硬盘录像机资料! 21:26:26:704×ð¾´µÄÏÈÉú/С½ã£º

                 ÄúºÃ£¡
    ÎÒÊÇÉîÛÚÊмÑÐŽݿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Å·ÑôСºì£¡Ê×ÏÈ×£¸£ÄúºÍÄúµÄ¹«Ë¾ÉúÒâÐË¡¡¢²ÆÔ´¹ã½ø¡¢¹¤×÷˳Òâ! ÈçÓдòÈÅ£¬¾´ÇëÁ½⣡
    ÉîÛÚÊмÑÐŽݿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Ò¼¯¿Æ¡¢¹¤¡¢Ã³ÎªÒ»ÌåµÄÃñÓª¸ßм¼Êõ²úÒµÐÍÆóÒµ£¬ÖÂÁ¦ÓÚCCTV±Õ·µçÊÓ¼à¿Øϵͳ²úÆ·µÄÑз¢¡¢Éú²úºÍÏúÊÛ¼°Ó¦ÓÃϵͳ¼¯³É£»Ö÷Òª²úÆ·ÓУºACunicoÆ·ÅÆÊý×ÖÓ²Å̼Ïñ»ú£¨DVR£©ÏµÁС¢ÉãÏñ»úϵÁС¢¼àÊÓÆ÷ϵÁС¢»­Ãæ·Ö¸îÆ÷/´¦ÀíÆ÷ϵÁÐÒÔ¼°ÖܱßÆ÷²ÄϵÁеȡ£²úÆ·¾­¹«°²²¿¼ì²âÖÐÐļì²âºÏ¸ñ£»
    ÎÒ¹«Ë¾²úÆ·¾ùʵÐÐ30Ìì°üÍË¡¢°ëÄê°ü»»¡¢Á½Äê±£ÐÞ£¡Òý½øÃÀ¹úACunico Technology Inc¼â¶Ë¼¼Êõ£¬ÐԼ۱ȼ«¸ß£¬·þÎñÍêÉÆ£»Ïêϸ²úÆ·×ÊÁϼ°±¨¼Û»¶Ó­À´º­À´µçË÷È¡£¡»òÕߵǽÎÒ¹«Ë¾ÍøÕ¾http://www.acunico.com/ä¯ÀÀÏÂÔØ£»ÈçÓÐÒÉÎÊÇëÖµç²éѯ£¬ÎÒ½«¾¡Á¦Âú×ãÄúµÄÒªÇó£¬Ð»Ð»£¡
    ¼ÑÐŽݹ«Ë¾ÒÔ³ÏÐÅΪ±¾£¬ã¡ÊØÖ°ÒµµÀµÂ£¬½ß³ÏΪÓû§·þÎñ£¬ÖÔÐÄÏ£ÍûÄÜÓëÄúºÏ×÷³É¹¦£»ÎÒÃǽ«°ÑÓÅÐãµÄ²úÆ·¡¢ÓÅÁ¼µÄ·þÎñ¡¢ÓÅÊƵļ۸ñ´ø¸øÄú!                    ×££º
                             ÉÌì÷£¡


ÉîÛÚÊмÑÐŽݿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Íƹ㲿  Å·ÑôСºì
µØÖ·£ºÉîÛÚÊи£ÌïÇø»ªÇ¿±±Â·Èü¸ñ¿Æ¼¼¹¤ÒµÔ°2¶°¶«617ÊÒ
µç»°£º0755-83762323   83762424£¨20Ïߣ©     83765148£¨Ö±Ïߣ©      
´«Õ棺0755-83765958          Óʱà:518028
꿅᣼http://www.acunico.com
ÓÊÏ䣺jiaxinjiekj@vip.sina.com

Attachment: 深圳市佳信捷科技有限公司.htm
Description: Binary data